Співробітництво Сумської області з країнами ЄС

 Зовнішня торгівля Сумської області з країнами Європейського Союзу

 за 2021 рік

Торгівля товарами

Сумська область є активним зовнішньоекономічним партнером та веде торгівлю з 27 країнами Європейського Союзу

У січні-червні 2021 року зовнішньоторговельний оборот області товарами з країнами Європейського Союзу склав 330,6 млн доларів США та збільшився на 29,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (256,1 млн доларів США). Експорт товарів у січні-червні 2021 року становив 167,0 млн доларів США, що на 20,6% менше аналогічного показника 2020 року (138,5 млн доларів США). Імпортні надходження склали 163,6 млн доларів США, що на 39,1% більнше ніж у січні-червні 2020 року (117,6 млн доларів США).

Сальдо зовнішньої торгівлі товарами позитивне і становить 3,4 млн. доларів США (у січні- червні 2020 року – 28,8 млн. доларів США). Коефіцієнт покриття – 1,02, у минулому році – 1,23.

Експортні операції суб’єкти господарювання області здійснювали з партнерами із 26 країн ЄС, серед яких найбільші обсяги експорту були спрямовані до Іспанії – 14,5%, Німеччини – 13%, Румунії – 11,1%, Нідерландів – 11,1%, Італії – 8,7%,Польща – 8,1% до загального обсягу експорту до країн Європейського Союзу.

Питома вага країн ЄС в загальному обсягу експорту товарів регіону становить 34,9% (відповідний період 2020року – 36,3%).

Найбільше експортовано було продуктів рослинного походження – 59,6 млн. доларів США, що склали 35,7% від загального обсягу експорту до країн ЄС та збільшились на 1,1 % до відповідного періоду минулого року; готових харчових продуктів – 36,2 млн. доларів США, ( 21,7 %), збільшилися на 29,3 %, недорогоцінних металів та виробів з них – 14,7 млн. доларів США (8,8%), збільшилися на 44,9%; машин, механізмів; електрообладнання та їх частини – 11,8 млн. доларів США (7,1 %), збільшились на 43,8 %; деревини і виробів з деревини – 10,6 млн. доларів США (6,3%), збільшилися на 20,1%.

Імпорт з країн ЄС у січні-червні 2021 року становить 43% від загального обсягу імпорту товарів області (відповідний період 2020 року – 29,5 %).

У загальному обсязі імпорту найбільші надходження здійснювались з Німеччини – 30,9%, Польщі – 24%, Італії – 13,6%, Австрії – 5%,Чехія – 4,2% Болгарії – 3,8% до загального імпорту товарів із країн Європейського Союзу.

Найбільше було імпортовано таких товарів: готові харчові продукти – 40,0 млн. доларів США, що склали 24,2% від загального обсягу експорту до країн ЄС та збільшились на 31,3 % порівняно з аналогічним періодом минулого року; механічне обладнання: машини та механізми; електрообладнання та їх частини – 26,6 млн. доларів США (16,3 %), збільшились на 52 %; полімерні матеріали, пластмаси та каучук – 24,6 млн. доларів США (15 %), збільшились на 53 %; продукція хімічної та пов’язаної з нею галузей промисловості – 21,7 млн. доларів США (13,3 %), збільшились на 51,9 %; недорогоцінні метали та вироби з них – 16,9 млн. доларів США (10,3%), збільшились на 13,6%.

 

Торгівля послугами

Зовнішньоторговельний оборот області послугами з країнами Європейського Союзу у І півріччі 2021 року склав – 9,1 млн доларів США та збільшився на 51,7% у порівнянні з січнем-червнем 2020 року (6,0 млн доларів США). Експорт послуг у І півріччі 2021 року становив 3,8 млн доларів США, що на 37,6% більше аналогічного показника 2020 року (2,8 млн доларів США). Імпорт послуг І півріччя 2021 року склав 5,3 млн доларів США, що на 63,3% більше показника аналогічного періоду (3,2 млн доларів США).

Сальдо зовнішньої торгівлі послуг негативне і становить - 1,5 млн доларів США (І півріччя 2020 року негативне – 0,4 млн доларів США). Коефіцієнт покриття експортом імпорту по послугах – 0,72 (І півріччя 2020 року – 0,88).

Експортні операції суб’єкти господарювання області здійснювали з партнерами із 27 країн ЄС, серед яких найбільші обсяги експорту були спрямовані до Румунії – 57,9%, Нідерландів – 13,2%, Латвії – 0,5%, Польщі – 0,5%, Німеччини – 0,5% до загального обсягу експорту до країн Європейського Союзу.

Питома вага країн ЄС в загальному обсягу експорту товарів регіону становить 27,5% (відповідний період 2020року – 25,2%).

Основу структури зовнішньої торгівлі експорту послугами Сумської області за січень-червень 2021 року складають транспортні послуги – 0,5 млн доларів США, що у загальному обсязі становить 14% та збільшились на 62,9% до відповідного періоду минулого року; ділові послуги – 0,4 млн доларів США, що у загальному обсязі становить 11,5%, зменшились на 31,9%; послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги – 0,3 млн доларів США, що у загальному обсязі становить 8,6%, збільшилися у 2,3 рази.

Імпорт з країн ЄС у січні-червні 2021 року становить 48,6% від загального обсягу імпорту товарів області (відповідний період 2020 року – 28,3 %).

У загальному обсязі імпорту найбільші надходження здійснювались з Нідерландів – 39,2%, Німеччини – 24,5%, Польщі – 13,2%, Італії – 5,7%, Литви– 3,8% до загального імпорту товарів із країн Європейського Союзу.

Основу структури зовнішньої торгівлі імпорту послугами Сумської області за І півріччя 2021 року послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги – 1,4 млн доларів США, що у загальному обсязі становить 25,8%, збільшилися у 2,6 рази; транспортні послуги – 0,7 млн доларів США, - 13,4% зменшилися  на 46%, ділові послуги – 0,5 млн доларів США - 9,3%, збільшилися у 3 рази; послуги, пов’язані з подорожами –0,4 млн доларів США, - 6,8%, збільшилися у 3,70- рази.

_____________

  у 2020     у 2019       у 2018        у 2017